ยู-ที อีควิปเมนท์ บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ Liebherr 200 EC-H/170 HC