เดอริคเครน 15 ตัน 40 เมตร

คำค้นหา :

- Derrick  Crane  Boom Length  40 M.

- Tip  Load      3  Ton

- Max  Load   15 Ton

 

- Derrick  Crane  Boom Length  40 M.

- Tip  Load      3  Ton

- Max  Load   15 Ton